Naše firma věnuje zvláštní pozornost hodnotám, které jsou pro nás nejen významné, ale také nás řídí a dávají směr v našem každodenním podnikání. Tyto hodnoty nám pomáhají definovat naši identitu a zároveň slouží jako základní pilíře pro naše rozhodování a jednání. Jsme pevně přesvědčeni, že tyto hodnoty utvářejí jádro naší firmy a odrážejí naše přesvědčení a principy. Jsou pro nás jakýmsi morálním kompasem, který nám pomáhá správně navigovat v různých situacích a jednat zodpovědně.

Pěstujeme úctu k životu – k největšímu zázraku na této planetě. Abychom ho mohli prožít naplněně a v radosti, potřebujeme být zdraví a sytit naši životní energii kvalitní a pestrou stravou. My jako výrobci máme tu úžasnou možnost ovlivnit složení výrobku, proto jako hlavní složky vybíráme suroviny, které vyživují naše těla – cereálie, ovoce a ořechy.

Již od začátku naší existence jsme věděli, že chceme vytvářet produkty, které budou tak trochu jiné. Produkty, které budou originální strukturou, kombinací použitých surovin a chuti. Nebojíme se používat zeleninu nebo různé druhy luštěnin. Vyrábět nejen sladké, ale i slané. Vytvářet tyčinky s různými vrstvami a jiné. Abychom mohli tyto kreativní nápady uskutečňovat, potřebujeme inovovat výrobní technologie. V dalších letech nás čekají projekty plné výzev a my se na ně už těšíme.


Originalita jde ruku v ruce s kreativitou. Náš tým je sice menší, ale o to víc kreativní. Pečujeme jak o vlastní značku Cerea, ale vytváříme také velmi zajímavé a tvůrčí projekty s našimi privátními zákazníky. Od roku 1992, kdy jsme vznikli, jsme vymysleli a úspěšně zrealizovali 250 receptur. Často je zapotřebí značné flexibility, abychom mohli efektivně řídit všechny výrobní procesy. Tím, že jsme menší podnik, dokážeme reagovat rychle a pružně.

Ne vždy jdou věci tak, jak bychom potřebovali. Naše práce je nám koníčkem, vášní a každou výzvu bereme jako možnost růstu – osobního i toho firemního. A optimismus pomáhá snad všude, s úsměvem na tváři jde všechno líp.

Jsme rodinná firma a ctíme rodinné hodnoty jako je otevřenost, spolehlivost a důvěra. Věříme, že tyto hodnoty mohou byt použitelné napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem.

Product Filters